Ring oss: +4764802650
Fjerby

Om oss

VÅR HISTORIE

Fjerby AS

Fjerby AS ble stiftet i 1979 og er Norges eldste spesialfirma innen fjellsikringsbransjen.  Gjennom 40 år i bransjen har Fjerby AS opparbeidet en solid posisjon i markedet både som materialleverandør og ikke minst som utførende entreprenør.

September 2014 ble Fjerby en del av AF gruppen.

Fjerby AS - Fjellsikring

Fjellsikringsavdelingen i Fjerby utfører oppdrag for statens vegvesen, jernbaneverket, statkraft, riksentreprenørene, forsvaret, mindre entreprenører, kommuner, borettslag og private.

Fjerby leverer rassikringssystemer for steinsprang, flomskred & snøskred fra det velrenommerte sveitsiske selskapet Geobrugg.

Fjerby AS - Spesialprodukter

I 1988 startet Fjerby AS opp en egen avdeling med spesialprodukter for vei, bygg- og anlegg.

Avdelingen har spesialisert seg på betongreparasjonsprodukter, som blir brukt i smelteindustrien, på flyplasser og i forbindelse med reparasjoner av bruer.

Fjerby AS leverer slite / friksjonsbelegg og membran som heter Safegrip®.

Safegrip® har blitt levert til store og små prosjekter siden begynnelsen av 90 tallet.

Fjerby AS leverer høykvalitets silikonbaserte fugeprodukter til industri og offshore. Avdelingen for spesialprodukter leverer også bitumenbaserte fugemasser for veier bruer og flyplasser. Til de bitumenbaserte fugemassene leverer Fjerby AS også maskiner for legging av fugene.

Sammen med Vegvesenet har Fjerby AS utviklet en brufuge bestående av en gummiprofil innstøpt i fleksibel polyuretan masse. Fugene leveres til små og mellomstore bruer.

Felles for Fjerby As sine leverandører er at de er ledende innen sitt felt, og at de leverer produkter av meget høy kvalitet.

12 Mountain Shapes Vol.2-09
Rensk

Vegetasjonsrensk
Spettrensk
Spylerensk

12 Mountain Shapes Vol.2-10
SIKRINGSNETT

Passivt / aktivt steinsprangnett
Isnett
Erosjonsnett
Ekstra sterke nett

12 Mountain Shapes Vol.2-12
BOLTER

Korte & lange
Tykke & tynne
I løst / fast
Om det er høyt / lavt.

12 Mountain Shapes Vol.2-07
BARRIERER
Rasgjerder
Flom-, jord-, snøskred barrierer
Sognemur
Områdesikring