Ring oss: +4764802650
Fjerby

Safegrip på Tana bru

Verdens nordligste belegg på Tana bru.

 

Tana Bru er navnet på et tettsted ved bredden av Tana elva. Over elva går det en bru med samme navn som tettstedet. Den ble åpnet høsten 2020.

 

Konstruksjonen er en såkalt skråkabelbru i stål, og produsert i Polen. Kjørebanedekket ble laget i transportable størrelser og ble transportert til Tana Bru, på lastebiler, og sveist sammen på stedet. Før man legger asfalt på ei stålbru, trenger man både et heftsjikt og en membran. Membranen for å hindre fuktighet i å trenge seg igjennom asfalten og ned til stålet. Heftsjikt for å få asfalten til å sitte godt på glatte stålplater.  Safegrip er løsningen på både heftsjikt og membran. Løsningen er brukt på store bruer tidligere også både på Hardanger brua, på Nordenga bru i Oslo og Kråkerøy bru i Fredrikstad. Sistnevnte bru er ei klaffebru. Erfaring viser at asfalten sitter svært godt til den rue Safegrip overflaten.

 

Grunnet klima og værforhold i Tana, ble det besluttet å sette opp telt i forbindelse med leggingen av Safegrip. Teltet dekket et forholdvis lite område på den store brua, og ble flyttet etter hvert som arbeidet skred fram.

 

Til tross for det tidkrevende arbeidet med telting, ble Safegrip og asfalt ferdig i god tid før åpning i september 2020. Resultatet ble meget bra. Safegrip belegget på Tana Bru er verdens nordligste Safegrip belegg.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Picture of Fjerby AS

Fjerby AS