Ring oss: +4764802650
Fjerby

E18 T-A og E39 K-M (2017 – 2022)

Som underentreprenør til AF Gruppen for Nye Veier har Fjerby sikret over 300.000m2 vegskjæringer langs og i tilknytning til nye E18 Tvedestrand – Arendal og E39 Kristiansand Vest – Mandal Øst i perioden 2017 – 2022. Utover spett- og spylerensk, er det sikret med betydelige mengder fjellbolter, steinsprangnett, isnett, erosjonsnett, sognemurer og fanggjerder.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Picture of Fjerby AS

Fjerby AS